BANER.jpg

KSIĘŻA PROBOSZCZOWIE - KAPELANI GARNIZONU RZESZÓW

2022-

Ksiądz ppłk Grzegorz Golec

Ks. ppłk Grzegorz Golec pochodzi z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Andrzejowie Diecezja Sandomierska. 28 maja 2005 r. przyjął sakrament kapłaństwa z rąk bp. Mariana Zimałka.
W duszpasterstwie wojskowym od 1.12.2006 r.

Kapelan Ośrodka Duszpasterskiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

W 2012 r. ks. kpt. Grzegorz Golec odebrał dyplom doktora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Nowy, kapelański doktorant w swojej dysertacji podjął temat: „Polonofilska działalność ks. bp. Bogedaina – obrona języka polskiego na Śląsku w XIX w.”.

Od 2013 r. pełnił obowiązki Proboszcza Parafii Wojskowej p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Katowicach.

W niedzielę 6 września 2015 r. przyjął posługę proboszcza Parafii Wojskowej pw. św. Marka Ewangelisty w Ustce, oraz dyrektora Ośrodka Caritas w Ustce.

W niedzielę 13 lutego 2022 roku w Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie dokonano wprowadzenia ks. kmdr por. Grzegorza Golca na urząd nowego proboszcza, który zastąpił na tym miejscu ks. płk Władysława Macieja Kozickiego.

 
2015- 2022

Ks. prałat płk Władysław Maciej Kozicki

Ks. płk Władysław Maciej Kozicki urodził się w Krakowie w parafii mariackiej. Po ukończeniu studiów na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Wawelskiej w 1988 r. Pierwsze lata kapłańskie posługiwał w Barwałdzie /koło Wadowic/ a następnie w Parafii św. Kazimierza i w sanktuarium Matki Bożej Wolności - SS. Prezentek w Krakowie. W tym czasie zaangażował się w duszpasterstwo harcerzy obejmując z czasem funkcję Kapelana Okręgu Małopolskiego ZHR (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej) oraz opiekuna Koła Żołnierzy 3Pułku Strzelców Konnych w Krakowie.

Od 1998 r. jest kapelanem Wojska Polskiego: początkowo w Krakowie, potem w Trzebiatowie, w Warszawie ? Wesołej, Rzeszowie, Elblągu. W latach 2001 ? 2005 był uczestnikiem dwóch misji pokojowych w Kosowie wraz z żołnierzami 21 BSP. Do kwietnia 2010 Kapelan Garnizonu Przemyśl oraz dyrektor Letniego Ośrodka CARITAS OP WP w Łomnej k. Birczy. W roku 2010 otrzymał tytuł prałata Jego Świątobliwości. Przez rok podczas VII i VIII zmiany kontyngentu w Afganistanie ISAF pełnił funkcję szefa sekcji duszpasterskiej. Ks. ppłk Kozicki jest laureatem konkursu fotograficznego ?Service for peace 2005?, autorem licznych zdjęć prezentowanych w wydawnictwach Kurii Polowej WP. Od 2007 r. jest członkiem Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego /wystawy fotograficzne w Przemyślu, Rzeszowie, Bolestraszycach i w Warszawie/.

Po powrocie z misji mianowany proboszczem Parafii Wojskowej w Wałczu.
16 października 2014 roku mianowany proboszczem Katedry Polowej w Warszawie i dyrektorem Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, kapelanem SKW i SWW oraz opiekunem Szwadronu Toporzysko w barwach 3Pułku Strzelców Konnych. W uznaniu zasług dla Ordynariatu Polowego 11 września 2015 roku mianowany Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego w Polsce. 2 listopada 2015 roku mianowany proboszczem Parafii Wojskowej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Rzeszowie. Obowiązki proboszcza podjął 25 listopada 2015 r.

 

2004-2015

ks. płk Tomasz ANISIEWICZ

Urodził się 28 stycznia 1962r. w Garwolinie diecezji Siedleckiej. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Seminarium Duchownego im. św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1988 r. z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Pracował w parafiach na terenie Warszawy - Natolin, Bemowo i w okolicach Warszawy m.in. w Żyrardowie.
W 1992 r. rozpoczął pracę duszpasterską wśród żołnierzy Marynarki Wojennej jako kapelan w III Flotylli okrętów.
W latach 1993 - 97 pełnił służbę w Libanie w ramach misji stabilizacyjnych NATO.
W Wojskach Lądowych pełnił służbę w wielu garnizonach. Ostatnio jako kapelan Garnizonu Skierniewice.
Decyzją Biskupa Polowego ks. bpa. Tadeusza Płoskiego od listopada 2004 r. pełni obowiązki kapelana Garnizonu Rzeszów oraz proboszcza naszej parafii.
11 stycznia 2009 r. w 90 rocznicę powstania Ordynariatu Polowego otrzymał tytuł honorowy Kapelana Jego Świętobliwości Ojca Świętego Benedykta XVI.

 

2001-2004

 ks. kmdr ppor Leon SZOT

urodził się 14 lutego 1963 w Mielcu; absolwent Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie; absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (teologia) 1988; dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii UKSW 2004; dr hab. 1991- 1992 ? Wicedyrektor Warmińskiego Wydawnictwa Diecezjalnego w Olsztynie.
Od 1993 kapelan w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.
W latach 2001 - 2004 proboszcz parafii garnizonowej w Rzeszowie.
W 2004 roku odszedł na stanowisko Kanclerza Kurii Biskupiej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

1997-2001

ks. ppłk Tadeusz SKRZYNIARZ

święcenia kapłańskie przyjął w 1985 roku w Kielcach. W latach 1997 - 2001 proboszcz parafii garnizonowej w Rzeszowie. Odszedł w 2001 roku na proboszcza parafii Św. Rozalii dziewicy i Św. Marcina biskupa i męczennika w Zagnańsku;

Zamrł 17 września 2016 r.

SKRZYNIARZ 

1990-1997

Ksiądz Kanonik mjr  Marian HOMA

urodził się Mrowli; maturę uzyskał w 1953 r. w I LO w Rzeszowie. Świecenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1959 r. Od 1990 r. pełnił urząd proboszcza parafii i jednocześnie był kapelanem 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, organizując duszpasterstwo wojskowe. 

W latach 1992-97 dzięki zaangażowaniu ówczesnego proboszcza i kapelana garnizonowego w kościele i otaczającym placu zaszły duże zmiany. Dokonano renowacji ołtarzy oraz poprawiono złocenia elementów wystroju, nawę główną i prezbiterium wyposażono w boazerię, a plac przykościelny ozdobiło nowe ogrodzenie i kostka brukowa.

W jednostkach wojskowych powstały izby modlitwy, gdzie żołnierze po trudach ćwiczeń mogli w skupieniu oddać się modlitwie. W każdą niedzielę w jednostkach wojskowych przy ul. Lwowskiej i Krakowskiej była odprawiana Msza Święta.

Od 1998 roku na emeryturze, lecz czynny w posłudze duszpasterskiej.

1986-1990

ks. ppłk Edward ZAKRZEWSKI

 

1967-1986

 ks. ppłkJózef PAŁĘGA

Urodził się 28.12.1918 r. w m. Bliżyce (powiat Włoszczowa). W roku 1933 rozpoczął naukę w gimnazjum franciszkańskim w Niepokalanowie. W 1939 r. zdał maturę w Lwowskim gimnazjum im Karola Szajnochy. 30.08.1942 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Eugeniusza Baziaka. W 1945 r. rozpoczął studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1948 r. uzyskał dyplomy magisterskie z filozofii i teologii. Skierowany do Głogówka na Śląsku, gdzie w latach 1948 - 1952 organizował i prowadził gimnazjum franciszkańskie. W 1952 r. powrócił do Krakowa i jako wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego pracował przez 3 lata.
W latach 1956 - 1962 pracował na parafiach w Krośnie, Gołonogu i Radomsku.
W latach 1962 - 1966 był przełożonym i proboszczem kościoła pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu.  W 1967 r. otworzył przewód doktorski na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W tymże roku zgłosił się do Generalnego Dziekanatu WP i otrzymał skierowanie do Rzeszowa  oraz został przydzielony do Diecezji Lubelskiej. W latach 1967 - 1986 pełnił funkcję kapelana Garnizonu Rzeszów i proboszcza parafii cywilno - wojskowej. Przeprowadził gruntowny remont i rozbudowę świątyni pomimo niesprzyjających okoliczności. Wybudował boczną kaplicę, dzwonnicę, umocnił fundamenty i osuszył podziemia kościoła, a odnalezione w nich szczątki oo. Reformatów i konfederatów barskich z należytą czcią złożył do krypt.
                                         Wyróżniony Kanonią Lubelską.

Od jesieni 1986 r. w stopniu pułkownika przebywał na emeryturze jako ksiądz rezydent parafii garnizonowej. Codziennie o godz. 7.30 odprawiał Mszę Św. u oo. Bernardynów, po czym długie godziny spędzał w konfesjonale. Zmarł 20 września 2014 r., pochowany w Rzeszowie na cmentarzu Wilkowyja.

1963-1967

ks. płk Antoni GOŁĘBSKI

Urodził się  14 czerwca 1915 roku w Baszowicach w parafii Nowa Słupia.
Wyswięcony na kapłana w Sandomierzu 9 czerwca 1940 roku.
W czasie wojny był kapelanem AK, pseudonim ?Powiślak?.
Pracował jako wikariusz w Brzeźnicy, Radomiu -Borkach, Radomiu. Proboszczem parafi  św. Zofii w Bodzechowie został mianowany 16.06.1959 roku. Pracował  tu tylko dwa lata.
Od 1963 do 1967 roku sprawował funkcję kapelana  garnizonowego w tutejszej parafii w randze pułkownika.
Zmarł 16 września 1992 roku. Pochowany na cmentarzu w Nowej Słupi.

1961-1963

Ks. mjr Wenancjusz Maćkowiak,

ur. 18.05.1926 w Święcichowie (d. poznańska), wyśw. 17.09.1950 Pelplin (bp Kazimierz Kowalski), zm. 23.07.1991 

źródło:  https://wmbc.olsztyn.pl/Content/11064/22_absolwenci.pdf 

ks. mjr Wenancjusz MAĆKOWIAK

1960-1961

ks. Władysław DŁUGOSZ

 

1955-1960

 ks. płk Julian HUMEŃSKI

Urodził się 18 lutego 1911 w Kołomyi w rodzinie Michała i Zofii z d. Lipińskiej. Do zakonu jezuitów wstąpił 9 sierpnia 1926 w Starej Wsi, święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1938 w Lublinie. Był operariuszem w Zakopanem i Krakowie 1941-1944, superiorem w Zakopanem 1944-1946, dyrektorem Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy w Krakowie 1946-48, redaktorem Posłańca Serca Jezusowegow latach 1946-1948. Po dymisji z zakonu (7 kwietnia 1948 w Krakowie) był kapelanem wojskowym, proboszczem garnizonu Rzeszów 1955-1960 i Poznań 1960-1964. Od 1964 - generalny dziekan Wojska Polskiego. W 1974 roku uzyskał doktorat na ATK w Warszawie. Po przejściu na emeryturę powrócił 10 listopada 1986 do Warszawy i pracował w Domu Pisarzy w Warszawie. Wydał pamiętniki kapelanów wojennych, redagował modlitewniki, publikował artykuły religijne. Zmarł 11 maja 1994 w Warszawie.

1951-1955

ks. mjr Franciszek FRANKOWSKI

 brak fotografii w zbiorach

1948-1951

 ks. płk Franciszek KISIEL

W 1947 r. powrócił do duszpasterstwa wojskowego. Od 01.07.1947r był dziekanem Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, a w latach 01.07.1948 - 15.03.1951 ponownie pełnił funkcję kapelana Garnizonu Rzeszów. Za swą pracę otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień kościelnych i państwowych, m.in. Złoty Krzyż "Pro Ecclesia et Pontifice" w 1931r. oraz Krzyż Niepodległości (1933). Zmarł 21.12.1956r. w Rzeszowie. Pochowany jest na cmentarzu Pobitno w XXVIII dzielnicy (Dop. WT).
/za: ks. Andrzej Motyka w Encyklopedia Rzeszowa/

1947-1948

ks. kpt. Maksymilian GOSZYC

Ks. Maksymilian GOSZYC urodził się 2.12.1915 roku w Żorach w rolniczej rodzinie Antoniego i Anny z domu Zniszczoł. Edukację kontynuował w rodzinnej miejscowości w 4-klasowej szkole powszechnej i Miejskim Gimnazjum Klasycznym, gdzie w 1934 r. zdał egzamin maturalny. W 1945 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale  Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po odejściu do duszpasterstwa wojskowego pracował od 15 IX 1946 r. w Krakowie jako zastępca dziekana i kapelana garnizonu Kraków oraz w charakterze rektora kościołów garnizonowych; od 24 X 1950 r. w Gnieźnie i od 20 IX 1957 r. w Skierniewicach. Po zwolnieniu 20 XI 1957 r. z funkcji przez Generalny Dziekanat LWP pozostał bez zatrudnienia. Na interwencje Kurii Biskupiej w Katowicach odpowiedziano, że rozkazem MON z 5 IX 1957 r. ksiądz Maksymilian został zwolniony z duszpasterstwa wojskowego.  

Na skutek wojennych przejść i innych dramatycznych przeżyć miewał częste problemy zdrowotne. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Domu Emeryta w Katowicach. Zmarł 20 marca 1999 roku w 83 roku życia i 53 roku kapłaństwa. Zgodnie z wolą zmarłego, pogrzeb odbył się w rodzinnych Żorach, gdzie spoczął przy grobie rodziców.  

 

1945-1947

                             ks. kpt. Franciszek WOJTYŁO
Od 1944 roku kapelan IX Brygady Artylerii Przeciwpancernej ze składu II Armii Wojska Polskiego. Brał czynny udział w jej sformowaniu w Międzyrzeczu Podlaskim, a w jej szeregi weszli żołnierze mający za sobą szlak bojowy spod Kutna i Lenino, ale także żołnierze AK, BCh i AL.

W 1945 roku brygadę przemianowano na IX Drezdeńską Brygadę Artylerii, a ks. F. Wojtyłę skierowano do dyspozycji Dziekanatu WP. Od listopada 1945 do 1947 roku pełnił funkcję kapelana garnizonu rzeszowskiego. W tym czasie brał czynny udział w walkach z bandami UPA na terenie Rzeszowszczyzny od Przemyśla po Baligród. Brał między innymi udział w akcji gen. Mossora.
Od 1948r. kapelan KBW w Olsztynie, a od 1951r. kapelan w Żarach koło Żagania. Od grudnia 1956r. został kapelanem Łodzi a w 1967r. został mianowany na stanowisko proboszcza parfii garnizonowej w Kielcach.

1921-1939

ks. płk Franciszek KISIEL

Urodził się 19 stycznia 1894 r. w Ostrowie k. Przemyśla. W latach 1905-1913 jako uczeń przemyskiego gimnazjum związał się z ruchem niepodległościowym. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. We wrześniu 1914 r. jako ochotnik wstąpił do 1 Brygady Legionów Polskich. Wkrótce jednak w bitwie pod Łowczówkiem (24.12.1914r.) został ciężko ranny, co uniemożliwiło mu dalszą służbę wojskową. Powrócił więc do seminarium i 1 czerwca 1919 r. otrzymał Święcenia Kapłańskie. Od 25 marca 1920 r. był kapelanem w różnych formacjach frontowych: szpitalu polowym, 35pp, szpitalu ewakuacyjnym, 6pp legionów. 22 listopada 1921r. otrzymał przydział do Garnizonu Rzeszów, gdzie był jego kapelanem, a od 1 maja 1926r. pierwszym proboszczem parafii wojskowej. W latach 1921-1939 podniósł kościół ze zniszczeń poaustriackich. W kampanii wrześniowej walczył w szeregach 24 Dywizji Piechoty. Po klęsce kampanii wrześniowej przyjął obowiązki duszpasterskie w diecezji przemyskiej. Był wikariuszem - rezydentem w Zgłobniu (14.09.1939-06.03.1940, administratorem w Świlczy (-01.11.1940), wikariuszem w Strzyżowie (-01.07.1942), administratorem w Jedliczu (-27.06.1947).

 

1919-1921

 ks. Jakub STEC (1885 - 1951) był synem Felksa i Marianny Biernackiej. Urodził się 1 lipca 1885 r. w Tuchowie. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej parafii, gimnazjum w Tarnowie. Tutaj też studiował teologię i 29 czerwca 1911 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Leona Wałęgi. Od 1 sierpnia 1911 r. pracował jeko wikariusz w Nowojowej, a od 14 lipca 1914 r. był administratorem w Lipnicy Wielkiej. 12 grudnia 1916 r. wikarym w Dębnie. Przed 1921 r. został kapelanem wojskowym, w 1939 r. proboszcem parafii wojskowej w Nowym Saczu. Po klęsce wrześniowejdostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w oflagu w Dessel-Wartburg. Po wojnie wrócił do diecezji tarnowskiej. Podczas choroby proboszcza w Maszkienicach rezydowł w tej parafii i prowadził działalność duszpasterską. Od 1948 r. mieszkał u brata w Tuchowie. Zmarł 14 grudnia 1951 r. Pochowany w Tuchowie. Odznaczony Expositorium Canonicale i Rochettum et Mantolettum.

brak fotografii
w zbiorach

1918-1919

ks. Józef JAŁOWY

Ks. Józef Jałowy (1885-1954). Urodził się w Skurowej 27 grudnia 1885 r. Święcenia kapłańskie przyjął w Przemyślu w 1909 r. W 1916 r. uzyskał na Uniwersytecie Lwowskim tytuł doktora teologii. W latach 1924-1925 wydał trzytomowe Dzieje Przeczycy. Był inicjatorem koronacji figury Matki Bożej Przeczyckiej. Jego zdolności publicystyczne zaowocowały współpracą z kilkoma czasopismami. W Rzeszowie wybudował kościół Chrystusa Króla, którego został rektorem. Zasłynął jako wielki przyjaciel i opiekun ubogich. Zmarł 8 lutego 1954 r. w opinii świętości.