BANER.jpg

Intencje Papieskie

Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Warto odwiedzić

Licznik

Ks. kan. kap. Marian Homa. w roku 1996, podjął prace nad ułożeniem kostki brukowej wokół kościoła oraz odprowadzeniem wody z rynien. Jemu również zawdzięczamy ogrodzenie kościoła. Ponadto dostosował część mieszkalną kościoła do użytku. Urządził w podpiwniczeniu salki dla grup parafialnych. W wyniku utraty budynku (został zwrócony właścicielom) przy ulicy Reformackiej naprzeciw kościoła, dostosował sale katechetyczne do użytku plebani.

Ks. Homa ustawił przykościelną figurę Matki Bożej i otaczające ją miejsce.

Dzięki poparciu konserwatora zabytków i jego wsparciu, ks. Marian wykonał złocenie ołtarzy i ambony. Dostosował prezbiterium do wymogów liturgii, wyposażył w odpowiednią ambonę i krzesła. Wyposażył świątynię w nowe żyrandole - pająki, właściwie dobrane do wystroju.

W tym czasie wykonano również remont organów i ich strojenie.

Ks. ppłk Tadeusz Skrzyniarz zapamiętany został jako miłośnik gołębi. Postarał się o wykonanie ozdobnego cokołu wokół kościoła. Za jego staraniem w kościele wykonano boazerię oraz wymieniono meble w zakrystii.

Ks. kmdr ppor. Leon Szot przebudował plac przylegający do kościoła od strony południowej, dotychczas używany jako skład materiałów, na przykościelny ogród. Ks. Leon odnowił malowidła i ściany prezbiterium oraz rozpoczął prace nad renowacją malowideł ściennych oraz założył młodzieżowy klub sportowy ?Comandoria?. W listopadzie 2004 roku ks. bp. Tadeusz Płoski zamianował go kanclerzem Ordynariatu Polowego, dlatego opuścił naszą parafię.

W 2004 roku proboszczem został ks. ppłk Tomasz Anisiewicz. Wykształcenie i zamiłowanie do prac budowlanych sprawiło, że za jego proboszczowania prace przy kościele nabrały największego tempa i efektywności.

W roku 2005 wykonano popiersie Papieża Jana Pawła II i poświęcenia dokonał bp. Tadeusz Płoski.

W 2006 r. ukończył prace związane z renowacją fresków w naszym kościele. Wtedy również został odmalowany cały kościół za wyjątkiem prezbiterium. Prace trwały ponad dwa miesiące.

Kolejną inwestycją ks. Proboszcza było zaprojektowanie i wykonanie nowej granitowej posadzki kościoła. Prace wykonano w dwóch etapach.

Zaraz po posadzce przyszedł czas na wymianę mebli w zakrystii na nowe i bardziej funkcjonalne.

Renowacji wymagała także zewnętrzna elewacja kościoła. W 2008 roku wykonano te prace. Trwały one czerwca do sierpnia. Prace wykonała firma p. Wojtaszka z Niebylca.

Uszkodzone dzwony od wielu lat były zagrożeniem dla przechodzących pod nimi procesji oraz przychodzących na Msze św. wiernych. Remont dzwonów i instalacja elektronicznego sterowania nimi, została wykonana przez przemyską firmę ?Felczyńskich? w 2008 roku.

Również w tym roku wymienione zostało nagłośnienie w naszym kościele. Firma ?Rduh? zamontowała nagłośnienie i dostroiła do wymogów naszej świątyni w roku 2008.

W 2009 roku została ocieplona i odremontowana wikarówka.