BANER.jpg

Intencje Papieskie

Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Warto odwiedzić

Licznik

KRĄG BIBLIJNY

krag biblijny01

?Wielką wartość ma wspólnotowe rozważanie Biblii. Prowadzone stosownie do możliwości i okoliczności życia we wspólnocie, pozwala ono na radosne dzielenie się bogactwem zaczerpniętym ze Słowa Bożego?
Bł. Jan Paweł II, Vita consecrata, nr 94

W naszej parafii opiekunem i przewodnikiem duchowym Kręgu Biblijnego  jest ks. Michał KOLLEK. Spotkania  wspólnoty odbywają się w pierwsze środy każdego miesiąca o godz. 18.30 w salce parafialnej.

Kręgi Biblijne to nie tylko grupa osób czytających Pismo Święte. To nie miejsce, gdzie tylko czyta się i rozważa Słowa Boga. To nie tylko poznawanie dziejów historii, ale również uzmysłowienie jak dziś przemawia i jak działa Bóg.

W Kręgu Biblijnym przede wszystkim ?Nauczysz się rozpoznawać Oblicze Boga w słowach Boga?. Krąg Biblijny to miejsce gdzie ?Czytający rośnie na skutek czytania Bożych Pism? (Grzegorz Wielki). ?Co więcej, światło Chrystusowej Prawdy, Miłości i Mocy kształtuje w wiernym uczniu obraz Mistrza. Sprawia, że uczeń otwarty na nie upodobnia się do uwielbionego Pana?. W Kręgu Biblijnym przynajmniej dwóch lub trzech otwiera umysły i serca swoje na Boże Słowa, tym samym możemy powiedzieć, że Krąg Biblijny to miejsce gdzie ?On ? Duch Prawdy? szczególnie obdarza czytających Swoimi łaskami. To spotkanie z Jezusem obdarzającym nas światłem Ducha Świętego. (Mt 18 19-20; Łk 11,13).

Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie zaczynasz więcej wierzyć. To początek, gdzie przestajesz coś robić; początek, gdzie zaczynasz robić lepiej; to początek, gdzie zaczynasz robić coś, co jest pragnieniem Bożym. Po przeanalizowaniu danego tekstu w modlitwie pytasz się Ojca Niebieskiego, w co masz uwierzyć, co przestać robić, a co zacząć, co natomiast masz robić lepiej niż dotychczas. I wtedy dostajesz odpowiedz, bo Krąg Biblijny to miejsce gdzie On sam przychodzi do nas i zmienia ?SŁOWO W CIAŁO?. (2 Tm 3,16; J 1,1; 14). Studiując Słowo Boże zaczynamy ?rosnąć? na Jego podobieństwo. (J 3,3).

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRĘGU BIBLIJNEGO

PRZY PARAFII MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI W RZESZOWIE

         Krąg Biblijny powstał w roku 2013. Założycielem i pierwszym opiekunem był ks. Sebastian Piekarski.

         Od roku 2015 prowadzenie Kręgu przejął ks. Krzysztof Włosowicz.

         Spotkania odbywają się raz w miesiącu i poprzedzone są Eucharystią.

         Głównym celem spotkań jest rozważanie Pisma Świętego pod kątem słów Św. Hieronima - ?Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa?.

         Podczas wspólnych dyskusji dzielimy się osobistym kontaktem z żywym Słowem. Pochylając się nad tekstem biblijnym odkrywamy jakiego działania oczekuje od nas Bóg, próbujemy w jego świetle patrzeć na własne wydarzenia, wprowadzać płynące z niego przesłanie w nasze życie oraz zmieniać je na lepsze.

         Spotkania poszerzają również naszą teoretyczną wiedzę na temat samej Księgi jaką jest Biblia.

         Dowiadujemy się w jakich rodzajach literackich została napisana, kto i kiedy ją przetłumaczył oraz w jakich warunkach społeczno - prawnych i obyczajowych powstawała.

         Poznajemy też historię i geografię miejsc biblijnych.

         Wiedza ta jest ważna i bywa niejednokrotnie konieczna do właściwego rozumienia treści zawartych w Piśmie Świętym.

         Szczególna rola przypada tutaj Księdzu Opiekunowi Kręgu, który często wyjaśnia nam trudne i niezrozumiałe fragmenty tekstu.

         Obecnie rozważamy teksty Nowego Testamentu ? Ewangelie. Chcemy przez to bardziej poznać osobę Jezusa oraz zrozumieć obietnice i pragnienia Jego wobec nas.

         Krąg Biblijny, to nie tylko rozważanie Pisma Świętego, ale przede wszystkim życie tym Słowem każdego dnia.

         Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkiej Nocy organizujemy spotkania, na które zapraszamy wszystkie osoby uczestniczące w Eucharystii.

         Odbywają się one w ciepłej i serdecznej atmosferze, wypełnionej radosnymi rozmowami oraz wspólnym śpiewem.